Nhiệm vụ của kỹ sư giám sát khảo sát xây dựng

Thứ Tue,
27/10/2020
Đăng bởi Admin

Nhiệm vụ của kỹ sư giám sát khảo sát xây dựng

 

Kỹ sư khảo sát và giám sát công tác khảo sát có các nhiệm vụ chính sau:

a)Kiểm tra điều kiện năng lực của các nhà thầu khảo sát về nhân lực, thiết bị máy móc phục vụ khảo sát và phòng thí nghiệm;


Ảnh: minh họa

b)Theo dõi, kiểm tra vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát và việc thực hiện phương án kỹ thuật đã được chủ đầu tư phê duyệt;

c)Theo dõi và kiểm tra việc nghi chép số liệu khảo sát và nhật ký công trình khảo sát;

d)Giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường và các công trình xây dựng lân cận theo quy định hiện hành;

đ)Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát

•    Đánh giá chất lượng khảo sát so với nhiệm vụ, tiêu chuẩn và phương án kỹ thuật đã được chủ đầu tư phê duyệt;

•    Kiểm tra hình thức trình bày và số lượng báo cáo kết quả khảo sát;

•    Nghiệm thu khối lượng công việc khảo sát được thực hiện.

e)Lập hồ sơ đánh giá khảo sát để chủ đầu tư bổ sung nhiệm vụ khảo sát trong những trường hợp sau:

•    Trong quá trình thực hiện khảo sát xây dựng, nhà thầu khảo sát xây dựng phát hiện các yếu tố khác thường ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế;

•    Trong quá trình thiết kế, nhà thầu thiết kế phát hiện tài liệu khảo sát không đáp ứng yêu cầu thiết kế;

•    Trong quá trình thi công, nhà thầu thi công xây dựng phát hiện các yếu tố khác thường so với tài liệu khảo sát ảnh hưởng trực tiếp đến giải  pháp thiết kế và biện pháp thi công.

h) Biên bản nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát theo mẫu phụ lục 2 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP.

Tác giả: daotaocanbo.com

Tắt [X]
popup

Số lượng:

Tổng tiền: